Loading...
Home2019-11-25T18:30:07+02:00

OVER

Werfs Mediation for Business (WEMEB) richt zich op het verbeteren van de samenwerking tussen corporates, entrepreneurs en startups ten behoeve van innovatie in verschillende, disruptieve, ecosystemen.

Hetgeen waar men aanvankelijk tegenop keek, is dat wat tegenwoordig buitenspel wordt gezet. Voor grote bedrijven kunnen marktverstorende innovaties betekenen dat ze onverhoeds achter komen te liggen. Door op deze innovaties in te spelen besluit een corporate om niet stil te staan maar juist mee te gaan, waardoor het de disruptieve markt tegemoet treedt. Dit zorgt ervoor dat het bedrijf zijn concurrentie positie behoudt of zelfs versterkt.

WEMEB speelt, middels een laagdrempelige manier van netwerken, in op het gat dat is ontstaan tussen het bedrijfsleven, het MKB en (jonge) ondernemers of startups. Via deze weg wordt de afstand tussen eerder genoemde partijen verkleind. Hierdoor ontstaat er een basis waarin bedrijven elkaar durven te vertrouwen, waarin ze elkaar kunnen helpen marktbestendig te worden en waarin ze resources kunnen uitwisselen die groei kunnen en zullen bewerkstelligen.

Als een bekende op het gebied van (student)ondernemerschap, heb ik intussen diverse ondernemers geholpen met het uitbreiden van netwerken, bedrijfsgroei en sales. Door actief bezig te zijn met ondernemerschap in de breedste zin van het woord, en in alles een mogelijkheid te zien met een eerlijke blik, help ik personen, ondernemers en grote ondernemingen om te groeien.

Lees meer

SERVICES

Strategie

Als innovatie consultant beoog ik de focus te leggen op het gezamenlijk zoeken naar- en benutten van tactische, strategische mogelijkheden. Op deze manier creëren we een methode waardoor marktbestendigheid ten alle tijden wordt gewaarborgd, ongeacht de disruptie van- en in de branche. Ook bedenken en gebruiken we samen strategische oplossingen voor het contante behouden van een concurrentievoordeel.

Netwerk

Netwerken (werkw.), en het bevinden ín verschillende netwerken (zn.), kan niet meer buiten beschouwing worden gelaten in de hedendaagse markt. Een netwerk opbouwen gebeurt alleen niet van de ene op de andere dag, en het is een tijdrovende bezigheid. WEMEB biedt hierin de nodige ondersteuning. Op die manier kom jij, zonder daar zelf tijd en energie in te steken, in contact met de juiste partijen.

Coaching

Bij het verwezenlijken van (werkgerelateerde) doelen en/of het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden, kan doelmatige coaching van groot belang zijn. WEMEB tracht ondernemers daarom, vanuit eigen expertise, te helpen op het gebied van bedrijfsontwikkeling, financiën, sales, strategie en de inrichting van een innovatiecultuur. Het is geïntendeerd dit te doen door te inspireren en stimuleren, niet door te onderwijzen.

Extra

Logischerwijs loopt men wel eens vast op specifieke cases en activiteiten op en omtrent zakelijk gebied. Ik ben van mening dat het sparren over ideeën een overeenkomstige situatie altijd ten goede komt, en daarom ga ik graag samen zitten om voorgelegde vraagstukken te analyseren en behandelen. Neem met welke vraag dan ook gerust contact op, zodat we kunnen beginnen in mogelijkheden te denken.

Neem contact op

PARTNERS

EVENTS

meer events

TWITTER


Betalingsverkeer voor iedereen toegankelijk en mogelijk maken, luidt de ambitie van Zuckerberg #fb #Libra
https://t.co/5npijhXP6B

Innovatie vanuit onder toezicht staande branches gevraagd en klaarblijkelijk relevanter dan ooit tevoren. #AFM #toezichthouder #particulierenbescherming

https://t.co/OAtImQMWKz

Contact